RIDETIMER OG KURS

Vårt mål

Hof Rideskole har som mål å gi rideopplæring , for elever i alle aldre, på en så trygg og sikker måte som mulig.
Vi ønsker et trygt og hyggelig miljø, hvor alle er velkommen.

Priser

Ridekursene går fra aug til des og jan til juni dersom ikke annet er avtalt.
Knøttekurs: kr. 220,- /time
Ord. kurs: kr. 220,- / time
sprang kurs: kr 250,- / time
Det gis 10% på time nr 2 for de som rir to ganger i uken eller søsken

Det er bindende påmelding på ridekurs. Det vil si at rideskolen ikke betaler tilbake dersom man ønsker å avslutte før kurset slutter. Men det er mulig å avtale et halvt kurs dersom man er usikker på om man vil følge hele kurset.

Kursavgiften kan deles opp , men første del må være betalt innen første ridetime.
Ved fravær må eleven selv ta initiativ til å ta igjen timen. Gyldig fravær er sykdom, skole arr med møteplikt, feriereiser. ( Ikke bursdag, fotball , kino o.l). Timen kan ikke tas igjen etter endt sesong.

De som ikke går ridekurs:

Enkelt timer / drop-in :kr. 250,-
Privat time : kr. 400,-


Hest på for

I helger og ferier er det mulig å ha hest på for.

Enkelt dager koster kr 100,-
Ferier kr 500,- - 800,- avhengig av ferielengden.
Hele mnd kun etter avtale.

Tilbudet er for rideskolens elever som selv kan sale opp og ri på egen hånd.

For de som ikke klarer seg selv er det mulig å få hjelp/timer av Chrispo. Avtal direkte med henne på tlf 41320503 (sms). Koster kr 300,-

Alle må møte opp ca kl 11 00 og hjelpe til med stall arbeid( dersom ikke annet er avtalt)

Ridetimer i helger

Knøttekurs er populært, for de som ikke får plass/kan gå på ridekurs  kan vi tilby ridetimer i helger og ferier for nybegynnere med Christina! 

Dette koster 300,- pr. stk.
Etter avtale med Christina(Chrispo), tlf. 41320503.